Fundacja Dobro Dobrem Wraca jest organizacją pozarządową i apolityczną.

Misja czyli kilka słów o tym co chcemy robić:


Wiedząc jak ważnym elementem życia osoby niepełnosprawnej jest rehabilitacja i jak znaczący ma wpływ na codzienne życie chcemy otworzyć Centrum Intensywnej Rehabilitacji KONICZYNKA-GDYNIA, w którym rehabilitacja odbywać się będzie w systemie turnusowym. 

Zależy nam na jakości rehabilitacji a nie na „hurtowej” ilości Pacjentów. Jakość ma nas wyróżniać.

Pragniemy aby w Centrum Intensywnej Rehabilitacji KONICZYNKA-GDYNIA była nie tylko fizjo i fizykoterapia ale również opieka logopedyczna, warsztaty terapii zajęciowej, terapia ręki, terapia manualna i nasze marzenie (jedno z wielu) komora hiperbaryczna. Terapia tlenem to nie tylko terapia „odmładzająca” ale przede wszystkim pobudzanie mózgu do pracy poprzez dostarczenie czystego tlenu do organizmu a w przypadku schorzeń np. neurologicznych ma zbawienny wpływ.


Znajdujemy się w miejscu, w którym jest dużo Seniorów – starszych, samotnych ludzi – mamy nadzieję, że uda nam się ich włączyć w nasze projekty, w których np. na warsztatach terapii zajęciowej będą ozdabiać chusteczniki, serwetniki, zakładki do książek itp. a później będą te prace wystawiane na aukcjach charytatywnych a dochód z aukcji przeznaczony będzie na rehabilitację osób niepełnosprawnych.


W naszych planach jest pomysł stworzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

Wielu powie, że są oni sobie sami winni, że gdyby np. nie pili nie znaleźliby się na ulicy. W wielu przypadkach jest to prawda, ale … bezdomność ma też drugie oblicze – gdzie przez chorobę osoby stają się bezdomne. Renta socjalna jaką otrzymywali wystarczała (lub nie) na leki i jedzenie i nie było już pieniędzy na opłaty.


Jednak na dzień dzisiejszy priorytetem jest Centrum Intensywnej Rehabilitacji KONICZYNKA-GDYNIA.