Fundacja Dobro Dobrem Wraca   1 Facebook_logopng

 

CIR Koniczynka - Gdynia   1 Facebook_logopng

Strona Główna

Fundacja nosi nazwę FUNDACJA DOBRO DOBREM WRACA

  1. Akt notarialnym sporządzony w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Kowalach, ul. Andromedy 1/1 przez notariusza Magdalena Wnuczko pod numerem repertorium A 53/2018 z dnia 04.01.2018 r.

  2. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000716398

Fundacja działa na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016. poz.40 t.j.),

  2. na podstawie przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz.1118 t.j.)

  3. Statutu.

 

Zarząd:

  • Prezes Zarządu – Edyta Maliszewska

  • Wiceprezes Zarządu– Tomasz Janowski

  • Wiceprezes Zarządu – Filip Maliszewski

Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia

 

Dane teleadresowe:

FUNDACJA DOBRO DOBREM WRACA

ul. Baśniowa 6

80-180 Gdańsk

 

tel. 725 08 01 09

email: biuro@fddw.pl

 

Konto:

Bank PKO BP 41 1020 4900 0000 8002 3106 0124

Kod BIC (Swift) BPKOPLPW

Kod kraju PL

 

KRS 0000716398

NIP 583 328 44 03

REGON 369378971